ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και ευθύνη προς τον πελάτη, έχοντας πλήρη συναίσθηση των αναγκών του, παρέχονται απόλυτα άρτιες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε δικαστηριακό αλλά και συμβουλευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με μακρόχρονη πείρα, διαρκή μελέτη και παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αναλαμβάνονται υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου και σε όλους του βαθμούς δικαιοδοσίας. Αναλαμβάνεται εκπροσώπηση ιδιωτών και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. δικαστικώς καθώς και εξωδίκως.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

Το γραφείο ασχολείται με τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων έχοντας επιτύχει την έκδοση σημαντικότατων αποφάσεων περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας και συγχρόνως της απαλλαγής από τις οφειλές σε ποσοστό μέχρι και 70% του συνόλου.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Με μελέτη, εργατικότητα και υπευθυνότητα από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του, το γραφείο αναλαμβάνει επιτυχώς υποθέσεις που αφορούν σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Με συνέπεια και μεθοδικότητα και έχοντας πείρα και οργανωμένο κάθε φορά πλαίσιο δράσης, οι πελάτες εκπροσωπούνται εντός και εκτός των δικαστηρίων και επιτυγχάνεται η έκδοση σημαντικότατων δικαστικών αποφάσεων που ικανοποιούν στο έπακρο τις απαιτήσεις των πελατών.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με γνώμονα την ανάπτυξη της καταλληλότερης και πιο πρόσφορης γραμμής υπεράσπισης του κατηγορουμένου και με έντονο το αίσθημα της ευθύνης και της υπευθυνότητας παρέχεται πλήρη νομική υπεράσπιση των εντολέων σε πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου με στόχο την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν στο κτηματολόγιο και όλων των ειδών τις ενέργειες δικαστικές και εξωδίκως.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνονται μεταφράσεις πρωτότυπων εγγράφων από την Αγγλική γλώσσα στην Ελληνική και επικύρωση της γνησιότητάς τους.

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Ενώπιον μας λαμβάνεται η σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για κάθε χρήση.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ;

Παρέχονται υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα δικαίου. Μέσω της αέναης και αδιάλειπτης ενασχόλησης με τη νομική επιστήμη, με απόλυτο σεβασμό, ειλικρίνεια, εντιμότητα και υπευθυνότητα προασπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των πελατών εντός και εκτός των δικαστηριακών αιθουσών. Με γνώμονα θεμελιώδεις ηθικές αξίες και προσβλέποντας στη ανθρώπινη αξιοπρέπεια,δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Βασικές μας αρχές: Ειλικρίνεια, σεβασμός, εργατικότητα, υπομονή, μελέτη, υπευθυνότητα, ευθύτητα, εντιμότητα, αξιοπρέπεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο