ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Δικηγόρος

e-banner ΕΣΠΑ

Αστικό Δίκαιο

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και ευθύνη προς τον πελάτη, έχοντας πλήρη συναίσθηση των αναγκών του, παρέχονται απόλυτα άρτιες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε δικαστηριακό αλλά και συμβουλευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου.

Διοικητικό Δίκαιο

Με μακρόχρονη πείρα, διαρκή μελέτη και παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας αναλαμβάνονται υποθέσεις που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου και σε όλους του βαθμούς δικαιοδοσίας. Αναλαμβάνεται εκπροσώπηση ιδιωτών και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. δικαστικώς καθώς και εξωδίκως

Ποινικό Δίκαιο

Με γνώμονα την ανάπτυξη της καταλληλότερης και πιο πρόσφορης γραμμής υπεράσπισης του κατηγορουμένου και με έντονο το αίσθημα της ευθύνης και της υπευθυνότητας παρέχεται πλήρη νομική υπεράσπιση των εντολέων σε πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου με στόχο την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εισήχθη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 2002 και αποφοίτησε το 2006 με βαθμό λίαν καλώς. Πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις για την παροχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και διορίστηκε δικηγόρος του Πρωτοδικείου Καρδίτσας το Νοέμβριο του 2008. Έκτοτε ασκεί ενεργά και ανελλιπώς το λειτούργημα της δικηγόρου και το 2019 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Διετέλεσε ειδική συνεργάτης του Δημάρχου Παλαμά και είναι κατ΄αποκοπήν συνεργάτης Ν.Π.Δ.Δ. και εταιρειών.

Παρίσταται σε δικαστήρια όλων των βαθμών και διαφόρων διαδικασιών και ασκεί και συμβουλευτική δικηγορία.

Γνωρίζει Αγγλικά και είναι έγγαμη με δύο παιδιά.

Αύτη μεν ούν η δικαιοσύνη ου μέρους αρετής αλλά΄όλη αρετή εστίν

Το δικηγορικό σώμα είναι τόσο παλιό όσο και το δικαστικό, τόσο ευγενές όσο και η αρετή, και τόσο απαραίτητο όσο η δικαιοσύνη