ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Παρέχονται υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα δικαίου.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί η ενημέρωση των εν δυνάμει πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και κυρίως η δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο και επικοινωνίας για την επίλυση νομικών ζητημάτων στα άτομα με αναπηρία αίροντας έτσι την εξάρτηση τους από τρίτα άτομα και τον αποκλεισμό τους, προσφέροντας ανεμπόδιστη παροχή υπηρεσιών.

ΣΥΝΕΧΗΣ εΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μέσω της αέναης και αδιάλειπτης ενασχόλησης με τη νομική επιστήμη, με απόλυτο σεβασμό, ειλικρίνεια, εντιμότητα και υπευθυνότητα προασπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των πελατών εντός και εκτός των δικαστηριακών αιθουσών. Με γνώμονα θεμελιώδεις ηθικές αξίες και προσβλέποντας στη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των υπηρεσιών.

ΚΑΡΙΕΡΑ

2006

Πτυχίο Νομικής

2008

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

2019

Δικηγόρος Παρ’ Αρείο Πάγο

“Το δικηγορικό σώμα είναι τόσο παλιό όσο και το δικαστικό, τόσο ευγενές όσο και η αρετή, και τόσο απαραίτητο όσο η δικαιοσύνη”

"Αύτη μεν ούν η δικαιοσύνη ου μέρους αρετής αλλά΄όλη αρετή εστίν"

Μετάβαση στο περιεχόμενο